+84 903 412 416

Hotline hỗ trợ 24/7

Tư vấn thiết kế và
thẩm định thiết kế

PHẦN VĂN BẢN
 • URS
 • GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÓM TẮT
  • Yêu cầu chung cho sản xuất
  • Yêu cầu cơ bản, hướng dẫn và giả định
  • Áp dụng các yêu cầu cho giải pháp dự án
 • GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG
  • Giải pháp bố trí các tòa nhà
  • Giải pháp bố trí phòng sản xuất
 • GIẢI PHÁP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
  • Bảo vệ sản phẩm, nhân sự và bảo vệ vận hành quan trọng
  • Mô tả sản xuất
  • Năng lực sản xuất
  • Năng lực nhân sự
  • Danh sách các thiết bị chính với các thông số cơ bản chính
 • HỆ THỐNG KỸ THUẬT – TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP VÀ TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP
  • Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch và phòng sản xuất
  • Tiêu chuẩn thiết kế HVAC
  • Danh sách tiêu thụ và các thông số môi trường tác động trực tiếp
  • Danh sách tiêu thụ (tiện ích) trong môi trường kỹ thuật
  • Mô tả hệ thống phân phối nguồn môi trường kỹ thuật
   • Nước nóng 80 ° C / 60 ° C (HW/HWR)
   • Nước làm mát 5 ° C / 12 ° C (CW / CWR)
   • Nước uống (WP)
   • Điện (EE)
   • Danh sách các thiết bị chính với các thông số cơ bản chính
 • HỆ THỐNG KHÁC – KHÔNG TÁC ĐỘNG
  • Hệ thống tiêu thụ không tác động với định nghĩa về giả định
   • Nước uống + nước ấm (WW)
   • Chất thải (WC)
   • Thoát nước (cống thoát nước) (DR)
  • Danh sách tiêu thụ trong môi trường kỹ thuật với định nghĩa về giả định
  • Kiến trúc BMS (sơ đồ và mô tả) – nếu cần
 • PHẦN KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC
  • Ngân sách
  • Lịch trình thời gian
  • Mổ tả bộ máy tổ chức công việc
BẢN VẼ
 • Sơ đồ mặt bằng, điểm kết nối hạ tầng (gas, nước uống, thoát nước, điện, đường sá)
 • Giải pháp bố trí công trình
 • Giải pháp bố trí các phòng sản xuất + Bố trí thiết bị + Bố trí luồng nguyên liệu + Bố trí luồng nhân sự
 • Bố trí khu vực phân loại + Phân loại áp suất chênh lệch + Phân vùng hệ thống HVAC
THIẾT KẾ CHI TIẾT – DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO
 • TÀI LIỆU PHẦN CÔNG NGHỆ (TP)
  • TP 01 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
   • TP 01.1 Máy móc và thiết bị
   • TP 01.2 Quy trình đường ống và các phương pháp đo lường cục bộ
   • TP 01.3 Hệ thống điều khiển các quy trình công nghệ
   • TP 01.4 Công suất kỹ thuật hiện tại
   • TP 01.5 Công nghệ thép xây dựng
  • TP 02 HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỔ BIẾN – TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP
   • TP 02.1 Phòng sạch
   • TP 02.2 HVAC (Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí)
   • TP 02.3 Hệ thống môi trường tác động trực tiếp
– TP 02.3.1 Hệ thống phân phối nguồn cung cấp nước tinh khiết (PW) – TP 02.3.2 Hệ thống phân phối nguồn nước cho thuốc tiêm (WFI) – TP 02.3.3 Hệ thống phân phối nguồn hơi nước tinh khiết (PS) – TP 02.3.4 Hệ thống phân phối nguồn áp suất  nitơ (N2) – TP 02.3.5 Hệ thống phân phối nguồn không khí áp lực và khí áp suất vô trùng (SPA) – TP 02.3.6 Hệ thống sạch tại chỗ (CIP) – TP 02.3.7 Rửa thiết bị – TP 02.3.8 Hệ thống điều khiển và công suất điện trong môi trường hiện tại
   • TP 02.4 Hệ thống môi trường tác động gián tiếp (khối lượng riêng biệt)
– TP 02.4.1 Hệ thống khử nhiễm chất thải dạng lỏng bị nhiễm bẩn (LWC)
 • TÀI LIỆU PHẦN XÂY DỰNG (CP)
  • CP 01 Thiết kế kiến trúc và thiết kế cảnh quan
  • CP 02 Xây dựng công trình, Kết cấu thép
  • CP 03 Nội thất
  • CP 04 Hệ thống thoát nước (ODVD) và hệ thống nước uống (WP)
  • CP 05 Thiết kế hệ thống sưởi và làm mát
   • CP 01.5.1 Hệ thống phân phối nguồn hơi nước nhà máy (PA) và ngưng tụ (PAC)
   • CP 01.5.2 Hệ thống phân phối nguồn nước nóng 80 ° C / 60 ° C (HW / HWR)
   • CP 01.5.3 Hệ thống phân phối nguồn nước làm mát 5 ° C / 12 ° C (CW / CWR)
   • CP 01.5.4 Nước ấm (WW)
  • CP 06 HVAC của tòa nhà
  • CP 07 Dòng điện bên trong, chiếu sáng, cột thu lôi, tiếp đất
  • CP 08 Hệ thống bảo vệ
   • CP 01.8.1 Hệ thống chữa cháy ổn định
   • CP 01.8.2 Báo hiệu cháy điện tử
   • CP 01.8.3 Tín hiệu bảo mật điện tử
   • CP 01.8.4 Hệ thống kiểm soát truy cập
   • CP 01.8.5 Mạng máy tính
  • CP 09 Thang máy
  • CP 10 Trạm biến áp

PHẦN VĂN BẢN

 • URS
 • GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TÓM TẮT
  • Yêu cầu chung cho sản xuất
  • Yêu cầu cơ bản, hướng dẫn và giả định
  • Áp dụng các yêu cầu cho giải pháp dự án
 • GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG
  • Giải pháp bố trí các tòa nhà
  • Giải pháp bố trí phòng sản xuất
 • GIẢI PHÁP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
  • Bảo vệ sản phẩm, nhân sự và bảo vệ vận hành quan trọng
  • Mô tả sản xuất
  • Năng lực sản xuất
  • Năng lực nhân sự
  • Danh sách các thiết bị chính với các thông số cơ bản chính
 • HỆ THỐNG KỸ THUẬT – TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP VÀ TÁC ĐỘNG GIÁN TIẾP
  • Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch và phòng sản xuất
  • Tiêu chuẩn thiết kế HVAC
  • Danh sách tiêu thụ và các thông số môi trường tác động trực tiếp
  • Danh sách tiêu thụ (tiện ích) trong môi trường kỹ thuật
  • Mô tả hệ thống phân phối nguồn môi trường kỹ thuật
   • Nước nóng 80 ° C / 60 ° C (HW/HWR)
   • Nước làm mát 5 ° C / 12 ° C (CW / CWR)
   • Nước uống (WP)
   • Điện (EE)
   • Danh sách các thiết bị chính với các thông số cơ bản chính
 • HỆ THỐNG KHÁC – KHÔNG TÁC ĐỘNG
  • Hệ thống tiêu thụ không tác động với định nghĩa về giả định
   • Nước uống + nước ấm (WW)
   • Chất thải (WC)
   • Thoát nước (cống thoát nước) (DR)
  • Danh sách tiêu thụ trong môi trường kỹ thuật với định nghĩa về giả định
  • Kiến trúc BMS (sơ đồ và mô tả) – nếu cần
 • PHẦN KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC
  • Ngân sách
  • Lịch trình thời gian
  • Mổ tả bộ máy tổ chức công việc

BẢN VẼ

 • Sơ đồ mặt bằng, điểm kết nối hạ tầng (gas, nước uống, thoát nước, điện, đường sá)
 • Giải pháp bố trí công trình
 • Giải pháp bố trí các phòng sản xuất + Bố trí thiết bị + Bố trí luồng nguyên liệu + Bố trí luồng nhân sự
 • Bố trí khu vực phân loại + Phân loại áp suất chênh lệch + Phân vùng hệ thống HVAC

 THIẾT KẾ CHI TIẾT – DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC BÀN GIAO

 • TÀI LIỆU PHẦN CÔNG NGHỆ (TP)
  • TP 01 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
   • TP 01.1 Máy móc và thiết bị
   • TP 01.2 Quy trình đường ống và các phương pháp đo lường cục bộ
   • TP 01.3 Hệ thống điều khiển các quy trình công nghệ
   • TP 01.4 Công suất kỹ thuật hiện tại
   • TP 01.5 Công nghệ thép xây dựng
  • TP 02 HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỔ BIẾN – TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP
   • TP 02.1 Phòng sạch
   • TP 02.2 HVAC (Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí)
   • TP 02.3 Hệ thống môi trường tác động trực tiếp

– TP 02.3.1 Hệ thống phân phối nguồn cung cấp nước tinh khiết (PW)

– TP 02.3.2 Hệ thống phân phối nguồn nước cho thuốc tiêm (WFI)

– TP 02.3.3 Hệ thống phân phối nguồn hơi nước tinh khiết (PS)

– TP 02.3.4 Hệ thống phân phối nguồn áp suất  nitơ (N2)

– TP 02.3.5 Hệ thống phân phối nguồn không khí áp lực và khí áp suất vô trùng (SPA)

– TP 02.3.6 Hệ thống sạch tại chỗ (CIP)

– TP 02.3.7 Rửa thiết bị

– TP 02.3.8 Hệ thống điều khiển và công suất điện trong môi trường hiện tại

   • TP 02.4 Hệ thống môi trường tác động gián tiếp (khối lượng riêng biệt)

– TP 02.4.1 Hệ thống khử nhiễm chất thải dạng lỏng bị nhiễm bẩn (LWC)

 • TÀI LIỆU PHẦN XÂY DỰNG (CP)
  • CP 01 Thiết kế kiến trúc và thiết kế cảnh quan
  • CP 02 Xây dựng công trình, Kết cấu thép
  • CP 03 Nội thất
  • CP 04 Hệ thống thoát nước (ODVD) và hệ thống nước uống (WP)
  • CP 05 Thiết kế hệ thống sưởi và làm mát
   • CP 01.5.1 Hệ thống phân phối nguồn hơi nước nhà máy (PA) và ngưng tụ (PAC)
   • CP 01.5.2 Hệ thống phân phối nguồn nước nóng 80 ° C / 60 ° C (HW / HWR)
   • CP 01.5.3 Hệ thống phân phối nguồn nước làm mát 5 ° C / 12 ° C (CW / CWR)
   • CP 01.5.4 Nước ấm (WW)
  • CP 06 HVAC của tòa nhà
  • CP 07 Dòng điện bên trong, chiếu sáng, cột thu lôi, tiếp đất
  • CP 08 Hệ thống bảo vệ
   • CP 01.8.1 Hệ thống chữa cháy ổn định
   • CP 01.8.2 Báo hiệu cháy điện tử
   • CP 01.8.3 Tín hiệu bảo mật điện tử
   • CP 01.8.4 Hệ thống kiểm soát truy cập
   • CP 01.8.5 Mạng máy tính
  • CP 09 Thang máy
  • CP 10 Trạm biến áp
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Ảnh
 • Mã sản phẩm
 • Đánh giá
 • Giá
 • Tình trạng
 • Khả năng
 • Thêm vào giỏ
 • Mô tả
 • Content
 • Trọng lượng
 • Kích thước
 • Additional information
 • Thuộc tính
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
So sánh